SoFruPak® to innowacyjne, ekologiczne i higieniczne opakowania

do przechowywania i transportu świeżych owoców

sofruminipak_home
sofrubox_home

Walory i innowacyjność naszych opakowań

została doceniona przez krajowych i międzynarodowych ekspertów:

fruitlogistica
reddot
wpo

SZYBKO SCHŁODŹ OWOCE

Poprzez zastosowanie licznych otworów wentylacyjnych w innowacyjnej konstrukcji naszych opakowań, pozwalamy owocom na ich szybkie schłodzenie, co przedłuża ich trwałość i walory smakowe. Opakowania SoFruPak® i SoFruMiniPak® w połączeniu z innowacyjną skrzynką bez dna SoFruBox® stanowią bezkonkurencyjny system ułatwiający i usprawniający cykl chłodzenia owoców.

KORZYSTAJ Z WYGODY W LOGISTYCE

SoFruPak® i System SoFruBox® są opakowaniami jednakowymi, powtarzalnymi i dzięki temu są łatwe w transporcie. Poprzez wytrzymałą inno-wacyjną konstrukcję można paletyzować niemal dwa razy więcej owoców niż w tradycyjnych opakowaniach. W połączeniu z innowacyjną skrzynką SoFruBox® stanowią jednolity system usprawniający proces logistyczny, co stanowi o ich bezkonkurencyjności na rynku. Na szczególną uwagę zasługują kartonowe łubianki
SoFruPak®, oferowane w wersji złożonej na płasko. Poprzez swą innowacyjną konstrukcję
ich złożenie odbywa się w dwóch ruchach i trwa to zaledwie 2 sekundy.

STWÓRZ SWOJĄ MARKĘ

Opakowania SoFruPak® i System SoFruBox® umożliwiają wyróżnienie Twoich produktów na runku owocowym, mogą stać się wizytówką Twoich owoców i nośnikiem reklamy. Wyróżnij się - klienci to zauważą!

używaj opakowań bezzwrotnych

Misją firmy SoFruPak jest dostarczenie opakowań jednorazowych dla owoców miękkich spełniających wymogi sanitarno-higieniczne jak i oczekiwania plantatorów. Zgodnie z decyzjami Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych łubianki z łuszczki drzewnej są opakowaniami jednorazowymi, nie nadającymi
się do ponownego użycia. Łubianki z łuszczki drzewnej używane wielokrotnie mogą być siedliskiem groźnych dla zdrowia grzybów i pleśni.

czyste i estetyczne

Produkcja SoFruPaków odbywa się w warunkach spełniających wysokie wymagania i normy UE:
Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 89/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 ze zm.) oraz Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006r. ze zm.).